Tag: har förvärvat betydande delar av IBH ehf:s affärsverksamhet och tillgångar i Reykjavik