Nyheter

Interroll förvärvar företagets försäljnings- och serviceagent på Island

Specialisten inom materialhantering, Interroll, har förvärvat betydande delar av IBH ehf:s affärsverksamhet och tillgångar i Reykjavik, Island.

Förvärvet stärker företagets försäljnings- och serviceverksamhet inom livsmedels- och dryckesektorn, särskilt inom fiskförädlingsindustrin.IBH ehf var tidigare Interroll Groups försäljningsagent på Island och Färöarna. Fokus för affärs- och service har hittills främst legat på produktgruppen Interroll Drives. Med ett eget filialkontor kommer Interroll i framtiden också att sälja hela sin lösningsportfölj på Island. Parterna har kommit överens om att inte avslöja köpeskillingen.

Den verkställande direktören och fem anställda genererar en årlig produkt- och tjänsteomsättning runt ensiffriga miljoner euro. Tjänsterna som tillhandahålls av IBH ehf efterfrågas framförallt av livsmedelsindustrin, särskilt av företag och maskintillverkare inom fiskförädlingssektorn.

På lång sikt syftar Interroll Group till att uppnå en världsomspännande reservdels- och serviceandel på minst 20 procent av sina totala intäkter.

Förutom hygienprodukter som trummotorer med EHEDG-certifiering (European Hygienic Engineering and Design Group) och USDA-godkännande (US Department of Agriculture), erbjuder Interroll livsmedelsindustrin sin MCP-lösning (Modular Conveyor Platform), crossbelt sorter, effektiva orderplocknings- och lagringslösningar, låga underhållskostnader samt driftsäkerhet.

Den förvärvade affärsverksamheten och tillgångarna för Island och Färöarna kommer att fortsätta som Reykjavik-filial till Interroll Nordic i Köpenhamn, Danmark.

Bilden:
Många kunder inom fiskförädling sätter sin tillit till IBH ehf som servicespecialist av materialflöde.