Tag: EU-kommissionen har gett Ramboll i uppdrag att undersöka hur deras organisation kan nå nollutsläpp av växthusgaser till 2050