Nyheter

Ramboll hjälper EU-kommissionen nå klimatneutral verksamhet 2050

EU-kommissionen har gett Ramboll i uppdrag att undersöka hur deras organisation kan nå nollutsläpp av växthusgaser till 2050. Uppdraget genomförs i samarbete med CO2logic, rådgivare till Europaparlamentet och Europeiska Rådet i frågor som rör miljöförvaltning och tillsyn av växthusutsläpp.

EU-kommissionen har tagit fram ett förslag på en långsiktig vision i syfte att nå en välmående, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi i EU. För att vara ledande i arbetet mot klimatförändringar anser kommissionen det minst lika viktigt att applicera visionen på sin egen verksamhet och har därför bett Ramboll att genomföra en studie för att belysa hur de kan nå nollutsläpp av växthusgaser innan 2050.

– Det är spännande och inspirerande för oss att arbeta tillsammans med experter från Ramboll och CO2logic samt engagerade kollegor från många av kommissionens olika generaldirektorat. Vi undersöker alla relevanta områden inklusive byggnader, lunchrum, pendling och affärsresor, för att se vad som kan göras – var utsläpp kan reduceras, hur vi gör det och till vilket pris, säger Artur Runge-Metzger, klimatstrategichef på avdelningen för klimatåtgärder, DG CLIMA.

Från nulägesanalys till färdplan framåt

Projektet kommer att bestå av tre delar:

Analys av kommissionens nuvarande utsläpp av växthusgaser och alternativ för minskning samt hur tillsynssystemet för att mäta utsläppen kan utvecklas.
Analys av verktyg och koncept som rör mål om klimatneutralitet för olika organisationer samt möjligheten att applicera dessa på kommissionen.
Utveckling av möjliga färdplaner för att uppnå målet om klimatneutralitet.

Bild: Ramboll