Tag: Eric Ingersoll är den amerikanska entreprenören och energiexperten som år 2012 mottog utmärkelsen Champion of Change in Renewable Energy