Nyheter

Eric Ingersoll och Johan Carlsson rådgivare till Kärnfull — elbolaget med 100% kärnkraft

Artisten José Gonzalez, forskaren Klara Insulander Björk, professor Christian Ekberg samt klimataktivisten Kirsty Gogan får celebert sällskap i Kärnfull Energis advisory board. Elhandelsbolaget med 100% kärnkraft knyter nu till sig ännu mer expertis och räckvidd med Barack Obama-prisade entreprenören Eric Ingersoll, grundare till Energy Options Network, samt hyllade musikproducenten Johan Carlsson (Ariana Grande, One Direction, Flo Rida m.fl.) som rådgivare.

Det händer massor inom kärnkraftvärlden just nu, såväl politiskt som affärsmässigt. Teknologiska framsteg inom modern kärnkraft kommuniceras varje vecka, inte minst inom det område som kallas små, modulära reaktorer (SMR) och som ger kostnadseffektiv och skalbar ren elproduktion, ofta på återvunnet kärnbränsle.

På EU-parlamentsnivå vill allt fler länder behålla och bygga nya kärnkraftverk, samt klassificera kärnkraftinvesteringar som hållbara inom unionens nya taxonomin — något som dock stött på patrull från Tyskland som vill se kärnkraft (med 6g koldioxidutsläpp per kilowattimme, EPD Vattenfall) ersättas med stora och miljöfarliga satsningar på naturgas (490g, IPCC).

Även i Sverige går debatten varm och bland andra Kärnfull Energi har lyckats lyfta fram behovet av såväl bibehållen som nybyggd kärnkraft i landet. Trots det stängde nyligen Ringhals 2 och inom några månader även Ringhals 1 — ett faktum som innebär c:a 8 miljoner ton extra koldioxidutsläpp och bara kan beskrivas som ren kapital- och klimatförstörelse.

Kärnfull Energi, elhandelsbolaget som förser svenska hushåll med elavtal med 100% kärnkraft samt är opinionsbildande via sociala medier, har den senaste månaden presenterat fyra rådgivare. Den internationella panelen, med namn som José Gonzalez och Kirsty Gogan, har rönt stor uppmärksamhet. Idag tillkännages ytterligare två namn, denna gång från andra sidan Atlanten.

Eric Ingersoll är den amerikanska entreprenören och energiexperten som år 2012 mottog utmärkelsen Champion of Change in Renewable Energy från dåvarande president Barack Obama. Tack vare sin världsledande erfarenhet inom kommersialisering av t.ex. vindkraft, ellagring, koldioxidfångare (CCS) samt avancerad kärnkraft tilldelades han även en roll inom samma administrations energipolicy-kommission, NCEP.

Eric har drivit åtskilliga kärnkraftprojekt med fokus på finansiering och lagstiftning, och har bl.a. tagit fram kostnadskalkyler för avancerad kärnkraft i sin roll som VD för LucidCatalyst. Han har stöttat drygt 30 start-ups samt grundat General Compression som arbetar med vindkraft och ellagring.

Kärnfull Energi blir långt ifrån Erics första rådgivarroll, då han även arbetar på uppdrag av ett flertal regeringar samt stiftelser såsom Rockefeller Brothers Fund och the MacArthur Foundation. Han är även involverad i innovationsprojekt för t.ex. Världsbanken, IFC och USAs energidepartement.

Energy Options Network (EON), som Eric är en av grundarna till, består av en grupp ledande ingenjörer, forskare och entreprenörer som arbetar för att påskynda utrullningen av effektiva, men ofta förbisedda, klimatlösningar i främst utvecklingsländer.

– Jag är stolt över att få ingå i Kärnfulls advisory board. Genom att acceptera denna roll väljer jag att offentligt stötta kärnkrafts-el som ett aktivt kundval, något som du nu också kan göra genom att välja Kärnfull. Även om man kanske inser hur viktig kärnkraften som skalbar och klimatsmart lösning är det ändå viktigt att agera och uttrycka det på sätt som har positiv och effektiv inverkan på världen. Genom att låta sitt liv elektrifieras av kärnkraft så gör man en effektiv och enkel insats för en hållbar framtid.

– Ditt val av kärnkraft är viktigt. Dels då ditt hushålls elkonsumtion kommer från klimatsmart energi — men också i form av visat ledarskap. Ditt val gör det enklare för andra att följa efter. Och när allt fler, på ett såpass konkret sätt, uttrycker sitt intresse för en framtid byggd på ren el, blir det också enklare för politiker och beslutsfattare att tydligare visa sitt stöd för kärnkraften, säger Eric Ingersoll.

– Klimatförändringar och diskussionen kring vilka val vi bör fatta för att möta dem kan kännas komplicerad och övermäktig. Men vi får inte låta det hindra oss från att ta enkla och förståndiga steg som bidrar till lösningen. Vi kommer behöva mycket mer kärnkraft, i kombination med andra rena energislag, för att möjliggöra en säker och välmående framtid för oss alla. Tack för att ni blir en del av lösningen.

Johan Carlsson är en prisbelönt svensk låtskrivare och producent som för tio år sedan upptäcktes av Polarprisvinnaren Max Martin och bosatte sig i Los Angeles. Sen dess har han skapat tjugotalet hitlåtar tillsammans med internationella megastjärnor såsom Ariana Grande, Michael Bublé, Maroon 5, Flo Rida, One Direction och Katy Perry.

Johans intresse för klimatfrågor och energilösningar har vuxit fram under tiden han bott i Kalifornien, en delstat som vid ett flertal tillfällen drabbats hårt av såväl bränder som elnätsproblem. Johan ställer sällan upp i mediala sammanhang och rollen i Kärnfull Energi blir första gången han samarbetar med ett företag.

– Det känns ärofyllt och inspirerande att bli en del av en såpass välrenommerad panel som stöttar upp ett av de intressantaste svenska företagen inom energibranschen. Kärnfull står för en hoppfull framtid, baserad på fakta och smarta lösningar, vars största utmaning troligtvis är att skapa ökad förståelse och ökat intresse för hur viktig kärnkraften är i allas vår strävan efter en välmående planet. De visar tydligt hur viktigt det är att vi som slutkonsumenter aktivt väljer att stötta ren energi, säger Johan Carlsson.

– Vi går nu in i elektrifieringens tid, och kan helt enkelt inte skapa för mycket ren, pålitlig el. Ju fler områden — industri, transport etcetera — man lyckas ställa om till eldrift, desto bättre. Kärnkraftens roll har debatterats mycket även här i Kalifornien, inte minst då vi har haft stora problem med elförsörjning under de senaste åren.

– Personligen följer jag med stort intresse den snabba utveckling som sker inom modern kärnkraft och då inte minst gällande små, modulära reaktorer, avfallsåtervinning och framställning av isotoper för medicinsk nytta. Även fjärrvärme samt produktion av vätgas till t.ex. klimatsmart flygbränsle är otroligt häftigt. Jag är ju dock långt ifrån en energiexpert — det finns det ju andra i Kärnfulls advisory board som är — utan kommer snarare att fylla en funktion i att föra ut kunskap och budskap genom mitt nätverk och på så sätt försöka skapa uppmärksamhet kring frågan. Jag har fått ta del företagets planer för och ser en mycket ljus framtid för bolaget.

Kärnfull Energi välkomnar stolt både Eric och Johan till gruppen, och har med det presenterat sex av totalt åtta rådgivare som tillsammans främst kommer jobba med allokeringen av företagets unika innovationsstöd per såld kilowattimme, men även stötta upp med allt från strategifrågor till PR.

– Det är såklart oerhört roligt att få koppla vårt relativt unga varumärke, 6 månader nu, till såpass kompetenta och kända namn. Vi har valt att skapa en dynamisk grupp med många olika profiler som kan ge oss råd och hjälpa oss. Just nu ligger allt fokus på att knyta till oss kunder så att vi kan skapa goda förutsättningar för svensk kärnkraft i framtiden. Att välja vårt elavtal gör man med stolthet, trygghet och insikt att man gör en riktig och viktig skillnad, avslutar John Ahlberg, grundare Kärnfull.