Tag: en tredjedel av den svenska skogen brukas inte