Tag: en av Nordeuropas största solcells-anläggningar på en av sina nyaste logistikanläggningar