Nyheter

Castellum uppför en av Nordeuropas största solcellsanläggningar på tak

I början av året kommunicerade Castellum storsatsningen ”100 på sol”, vilket innebär att man bygger 100 solcellsanläggningar på befintliga byggnader fram till 2025. Nu växlar Castellum upp ytterligare och bygger en av Nordeuropas största solcells-anläggningar på en av sina nyaste logistikanläggningar – Hisingen Logistikpark – utanför Göteborg.

En investering på 27 Mkr och som omfattar ca 30 000 kvm solceller med en årsproduktion på 3,3 GWh.

Hisingen Logistikpark är en av Castellums modernaste logistikanläggning strategiskt beläget med närhet till Nordens största hamn, industrier, nationella transportleder och Göteborgs stad. Här kommer man att uppföra ett 30 000 kvm stort solcellstak. Anläggningen kommer att ha en årlig elproduktion på ca 3,3 GWh, vilket motsvarar 660 standardvillors elkonsumtion och år.

– För att stötta FN:s klimatmål och de svenska målen om ett klimatneutralt Sverige har vi beslutat oss om att vår verksamhet ska vara 100 procent klimatneutral 2030. Om vi ska klara det måste vi göra flera omfattande satsningar inom förnybar energi. Jag är stolt över att vi nu investerar i att bygga Castellums enskilt största solcellsanläggning hittills. Detta är bara början på flera storskaliga satsningar vi kommer att göra de närmsta åren, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB.

Byggnationen av den nya solcellsanläggningen vid Hisingen Logistikpark planeras att påbörjas under mars månad och driftsättning beräknas till årsskiftet.

Som en del av sin satsning på en mer hållbar kraftförsörjning planerar Castellum även att på lite längre sikt bygga fler storskaliga solcellsanläggningar vid Castellums Säve Flygplats, vilket inte ligger långt bort från Hisingen Logistikpark. Säve Flygplats ägs sedan 2018 av Castellum och består av ett markområde om dryga 3 000 000 kvm.

Bilden:
Solcellstak Hisingen Logistikpark.
Bild: Swedeenergy/Soltech