Tag: en av grundarna till SCiBreak och universitetslektor vid KTH.