Tag: Björn Lagerman (som förvärvat mark vid Norrmogen i direkt anslutning till projektområdet)