Tag: VD och projektledare Heine Gjerløv från KAAS Byggeindustri