Tag: undersökt förutsättningarna för vindkraft och sett stor potential