Tag: Undersökningen omfattar uppgifter från 502 företag med en sammanlagd försäljning på 730 miljarder kronor