Tag: Under vecka 44 och 45 utförs ett tio dygn långt underhållsstopp hos Nordic Paper Bäckhammar AB. Förutom ordinarie service