Tag: Under februari 2020 producerades det sammanlagt 399 tusen ton råstål i Sverige