Tag: Under den första fasen omfattar planen en ny mjukpappersmaskin