Tag: två order för leverans av luftkylda värmeväxlare och tubvärmeväxlare till ett raffinaderi i Ryssland