Tag: Teknikföretagens valberedning har nominerat Tom Erixon till posten som ordförande i Teknikföretagens styrelse