Tag: största prisökningen mätt i dollar under en enskild dag någonsin