Tag: Ställage består i huvudsak av vertikala- och horisontella balkar