Tag: Sedan terminsstart hösten 2019 skriver alla studenter vid Jönköping University (JU) sina digitala tentamina på skolans fasta datorer