Tag: Sedan mitten av förra veckan har priset på koldioxid (utsläppsrätter) gått ner från 25 €/ton till 23 €/ton