Tag: så har det nordiska elpriset länge legat långt över det normala