Tag: Robert Andrén har undertecknat ett avtal om forskningssamarbete mellan Energimyndigheten och Indiens Department of Science and Technology