Tag: projekteringsledare Egil Rune Skjolden som har lett projektteamet på Norconsult