Tag: Projekt kan genomföras snabbare med massredigering av projektdata med utvidgade navigatorer