Tag: produktområdesansvarig på Höganäs AB och en av personerna som utvecklat årets frågeställning