Tag: men viktigaste kundgrupp är tillverkande industri