Tag: men det syns inte i Stockholm där tjänsteproduktionen är betydligt större