Tag: Medan många tekniska funktioner kan komma undan med viss grad av tolerans