Tag: Martina Berg har länge försörjt Norconsult med lyckosamma rekryteringar inom många olika teknikområden.