Tag: långt efter flera jämförbara europeiska länder i installerad solenergi