Tag: Lambertsson Sverige AB tecknar nytt Ramavtal för inhyrning av maskiner med Tekniska verken i Linköping AB