Tag: Klimatkrisen är vår tids största utmaning. Forskningen säger att vi kan avvärja hotet men då behövs kraftfulla åtgärder – och det nu.