Tag: Idén med HYBRIT – Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology – bygger på att direktreducera järnmalmspellets med vätgas som framställs genom att elektrolysera vatten