Tag: I Skogsindustriernas tredje marknadsrapport för året konstateras att den vikande konjunkturen i framförallt Europa är kännbar för svensk skogsindustri