Tag: I projektet kombineras Håll Sverige Rents kunskap av cirkulär ekonomi med Hand in Hands erfarenhet av fattigdomsbekämpning genom entreprenörskap