Tag: I augusti 2019 färdigställde studenterna Robert Germundsson och David Klasson sitt examensjobb på Swedese