Tag: Holmens styrelse har idag fattat beslut om att uppföra Blåbergsliden vindkraftpark på egen mark utanför Skellefteå