Tag: historiker vid Uppsala universitet och forskare vid University of Cambridge