Tag: Henrik Ny (Blekinge Tekniska Högskola) och Ingar Lindholm (Miljö & Utveckling).