Tag: har sedan länge konverterat till gaskraft och har därmed överskott av utsläppsrätter på den europeiska utsläppsmarknaden