Tag: handelspolitisk direktör på Jerrnkontoret och medlem i Worldsteel Economics Committee