Tag: Gruppledare Moderaterna Kiruna samt 2:e vice ordförande kommunstyrelsen Kiruna och Lars Stålnacke