Tag: gruppledare inom kraftledning med lång erfarenhet från kraftledningsbranschen