Tag: Genom att införa en avancerad tredimensionell bildanalys av virkesleveranserna kan Holmen öka effektiviteten av transporterna och stärka förädlingsvärdet av virket