Tag: går över till nya uppgifter som tillförordnad Chief Financial Officer (CFO) för koncernen.