Tag: Framgångsrik kontroll av elnätet på Öland med drönare skonar naturen och upptäcker svårfunna fel. Nu ska tekniken spridas i landet