Tag: framgångsfaktorerna är uppkopplingen till gasnätet